Trabzon Üniversitesi Amblem-Logo Tasarım Yarışması Sonucu

 Trabzon Üniversitesi Amblem-Logo Tasarımı için yapılan yarışmaya başvuran ve yarışma teknik şartnamesine uygun olan 273 eser, “Trabzon Üniversitesi Amblem-Logo Tasarım Yarışması” ilan metninin “Değerlendirme ve Seçme” bölümünün ikinci maddesine göre “Yarışma Seçici Kurulu” tarafından değerlendirilmiş ilk üç eser belirlenmiştir.

 Üniversite Senatosunun 16.04.2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında “Trabzon Üniversitesi Amblem-Logo Tasarım Yarışması” ilan metninin “Değerlendirme ve Seçme” bölümünün dördüncü maddesine dayanarak ilk üçe giren eserlerden 72493 rumuzlu Tevfik ÖZÜAK’a ait amblem, Trabzon Üniversitesini temsil edecek en iyi tasarım olarak kabul edilmiştir.