Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

T.C. Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde senede iki kez yayınlanan Musicologist Dergisinin (MUSICOLOGIST, An International Journal Of Music Studies) 5.sayısı yayınlanmıştır

28 Ocak 2020 Salı

MUSICOLOGIST, Tarihsel Müzikoloji, Müzik Teorisi ve Etnomüzikoloji alanlarında bilimsel makaleleri yayınlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, orijinal araştırma belgelerine ek olarak, incelemeleri, tanıtımları, alan araştırması notlarını, Etnografik yazıları ve çevirileri de içermektedir.

MUSICOLOGIST, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Dergiye erişim için
https://dergipark.org.tr/tr/pub/musicologist

Detaylı bilgi için:
http://musicologistjournal.com/

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )