Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Senato Kararı

10 Eylül 2020 Perşembe

COVID-19 kürsel salgınının dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmesi, Yükseköğretim Kurulu’nun 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama”sı ve 04.09.2020 tarihli “Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri” konulu, Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin önerisini içeren yazısı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi eğitim öğretim süreçleriyle ilgili akademik birimlerimizden gelen görüşler, genelde halkımızın, özelde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin sağlığı ve can güvenliğinin taşıdığı önem ve öncelik gibi hususların çok yönlü ve detaylı olarak değerlendirilmesi sonucunda, Üniversitemiz Senatosunun 9.9.2020 tarih ve 31 sayılı toplantısında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde;

  1. Üniversitemiz hazırlık sınıfları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki derslerin dijital ortamda uzaktan öğretim yoluyla çevrimiçi eşzamanlı (senkron) olarak gerçekleştirilmesine,
  2. Yarıyıl içi çalışma sınavlarının dijital ortamda uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına; yarıyıl sonu sınavlarının ilgili tarihlerde COVID-19 küresel salgın tehdidinin sona erip ülkemizde ve bölgemizde normal sağlık koşullarının gerçekleşmesi halinde ise yüz yüze, devam etmesi halinde dijital ortamda uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına,

karar verilmiştir.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )