Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

Trabzon Üniversitesi

Öğretim Elemanı İlanı

06 Kasım 2020 Cuma

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî  Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi ve “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadroları”na araştırma görevlisi alınacaktır. İlan metni için tıklayınız.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )