Trabzon Üniversitesi Mevzuat Listesi

Yönetmelikler

Trabzon Üniversitesi Yönetmelikler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Trabzon Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği